museum-digitaldeutschland

Close

Search museums

Close

Search collections

museum-digital:deutschland

Objects from   Technikforum Backnang. Objects found: 81. Sorted by:

Kaelble Dieselmotor Typ MD 230 s

Technikforum Backnang

Strangspulhaspel Masch. No. 1981, Typ CRT

Technikforum Backnang

Schnittmodel Rotorspinnkopf

Technikforum Backnang

Lederschleifmaschine

Technikforum Backnang

Stiftenrad-Flächenmessmaschine

Technikforum Backnang

Verdrehungsfestigkeitsprüfgerät der Fa. Louis Schopper

Technikforum Backnang

Strumpf-Rundstrickmaschine "Favorite"

Technikforum Backnang

Präzisionskreuzspulkopf Textechno Stein

Technikforum Backnang

Festigkeits- und Dehnungsprüfer der Fa. Otto Walliser

Technikforum Backnang

Funktionsmodell Langstapelstreckwerk

Technikforum Backnang

Funktionsmodell Kurzstapelstreckwerk

Technikforum Backnang

Zweigle Präzisionshaspel (Weife)

Technikforum Backnang

Praxitest Labor-Garnfärbeapparat Original Hanau

Technikforum Backnang

Garnwaage der Fa. Karl Frank, Mannheim

Technikforum Backnang

Musterkrempel

Technikforum Backnang

Richtfunk Ersatzschaltgerät CTY 250

Technikforum Backnang

Richtfunkgerät FM 200

Technikforum Backnang

Richtfunksystem CTM 200

Technikforum Backnang

Telefunken Trägerfrequenzanlage VZ 4/12

Technikforum Backnang

Telefunken Dezimetergerät "Rudolf" DMG 3G

Technikforum Backnang

Telefunken Funksprechanlage FuG 7a

Technikforum Backnang

Richtfunkgerät FM 120/5000

Technikforum Backnang

Delta-Multiplexgerät DX 15-60

Technikforum Backnang

Telefunken Dezimetergerät "Michael" DMG 5K

Technikforum Backnang