MúzeumDigitár

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján

Collection: "Történeti dokumentációs gyűjtemény"

A Dornyay Béla Múzeum Történeti Dokumentációs Gyűjteménye több gyűjteményegységre tagolódik:
- Dokumentumtár,
- Plakát- és röplapgyűjtemény
- Brosúragyűjtemény,
- Fényképtár
- Képeslevelezőlap-gyűjtemény
- Film- és hangtár
Segédgyűjtemények:
- Fotó negatívtár
- Adattár
A gyűjtemény műtárgyainak nagy része Nógrád megye politika-, társadalom- és ipartörténetének 19-20 századi írott és képi dokumentuma. Különösen jelentős plakáttárunk, mely az elmúlt évtizedek gyűjtési koncepciójának megfelelően az ország egyik leggazdagabb 1945 utáni propagandaplakát-anyagával rendelkezik. Fényképtárunkban (valamint képes levelezőlap gyűjteményünkben) figyelemreméltó részt képeznek az ipartörténeti, politikatörténeti témájú fotók, valamint a 20. század második felében teljesen átépülő, megváltozó Salgótarján szinte minden korszakot és részletet megörökítő városfotói. A teljes gyűjtemény mintegy 70 000-es példányszámú, amely az elmúlt 150 év megyetörténetének máshol fel nem lelhető, írott és képi dokumentációs anyagát képezi.


This collection has following parts:

"Fényképtár"[209] Show objectsSearch inside
"Képes levelezőlap gyűjtemény"[1747] Show objectsSearch inside
"Plakát- és röplap gyűjtemény"[22] Show objectsSearch inside
"Fotó-negatívtár"[39] Show objectsSearch inside
"Adattári gyűjtemény"[5] Show objects
"Brosúragyűjtemény"[3] Show objects
"Film- és hangtár"[13] Show objects

Objects:

Show objects of collection at map