MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

search

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ – Városi Múzeum

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ – Városi Múzeum

Széchenyi tér 2.

7500 Nagyatád

Tel: + 36 82 352 028

Museum's website

A Városi Múzeum 1996 áprilisában, a település várossá nyilvánításának 25. évfordulóján nyílt meg. A múzeumnak helyet adó épület egykor családi ház volt, Mike Imre közjegyző építtette az 1920-as évek vége felé Nagyatád központjában, a Széchenyi téren. Az államosítás után a „Mike-ház" a honvédség tulajdonába került, és katonai rendészeti hivatal működött benne. A helyi alakulat felszámolása után az önkormányzat megvásárolta, és az új, múzeumi funkciójának megfelelően alakították át az épületet. Szakonyi László építészmérnök tervei alapján az egykori polgári villa eredeti külső formáját, ízléses, szép homlokzatait visszaállították, a „katonazöldet" kellemes sárgára festették át, belül pedig egységes kiállítótereket alakítottak ki. A gyönyörűen parkosított környezetben álló épület így a város „kis ékszerdobozává" vált.
A Városi Múzeum működési engedélye alapján helytörténeti gyűjteményként működik. Gyűjtőterülete Nagyatád Város közigazgatási területe, gyűjtőköre a helytörténettel kapcsolatos témák gyűjtése és kutatása. Ennek megfelelően gyűjteménye a város történetére vonatkozó tárgyi, dokumentum- és fotóanyagot őriz, amely meghatározó arányban a 19-20. századból származik. Jelentősek a hajdani iparosok és üzemek működéséről tájékoztató iratok (zsinór- és paszománygyár, konzervgyár, malmok, nyomda), a törvényhatósági, oktatás- és egyháztörténeti emlékek, valamint a különböző egyesületek, körök dokumentumai és fényképei. A pezsgő életű település kereskedelmi és banki világára, a város fürdőkultúrájára vonatkozóan is értékes dokumentumokkal és fotókkal rendelkezünk. Külön gyűjteményi egységet alkot az iskolatörténeti anyag, benne a 20. század első felében működött polgári fiú- és leányiskolák értékes dokumentum- és tárgyi anyagával. A tárgyi gyűjtemény zöme az 1920-as és 1990-es évek közötti időszakból származik. Fontos egysége az ipartörténeti gyűjtemény, amely többségében helyi mesteremberek műhelyfelszereléseit és termékeit őrzi, továbbá az egykor mezőgazdaságból élő népesség gazdasági tevékenységének, életmódjának, lakás- és viseletkultúrájának tárgyi emlékeit (földművelés és állattartás különböző eszközei, a szövés-fonás eszközkészlete, a szőlőtermesztés és borászat tárgyai stb.). 2014-ben a gyűjtemény a 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Körének felajánlása révén kibővült a Haditechnikai Park több száz darabot számláló kollekciójával.
A nagyatádi Városi Múzeum célja, hogy gyűjtse, megőrizze és minél szélesebb közönség számára feltárja és bemutassa Nagyatád városának történeti gyűjteményét. A múzeum állandó és időszaki kiállításaival, családi és közösségi programjaival, szakmai rendezvényekkel a látogatók minél szélesebb köreinek kíván lehetőséget nyújtani az élményszerű ismeretszerzésre, művelődésre és szórakozásra egyaránt.

képviselő: Pünkösd Márton igazgató
múzeumvezető: Hauptman Gyöngyi muzeológus

Collections:

"Történeti tárgy"[27]Show objectsSearch inside
"Helytörténeti gyűjtemény"[2]Show objects
"Mesterségek"
"Iskolatörténet"[56]Show objectsSearch inside
"Intézménytörténet"
"Családi és egyéni élettörténetek"
"Egyháztörténet"
"Textilgyűjtemény"[232]Show objectsSearch inside
"Bútorgyűjtemény"[1]Show object
"Paraszti gazdálkodás és háztartás emlékei"
"Sporttörténeti gyűjtemény"
"Világháborúk"
"Képzőművészeti gyűjtemény"
"Helytörténeti dokumentumtár"[24]Show objectsSearch inside
"Helytörténeti fotótár"[517]Show objectsSearch inside
"Haditechnikai park – katonatörténeti gyűjtemény"
"Első világháborús jelvénygyűjtemény"[320]Show objectsSearch inside

Objects:

Show objects of the museum at map