MúzeumDigitár

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

search

Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Görgey u. 28.

3529 Miskolc

Tel: +36 46 560 170

Museum's website

Museum at map

A miskolci Herman Ottó Múzeum az egyik legnagyobb vidéki múzeum Magyarországon. Hálózatába tartozik Miskolc múzeumainak többsége, hét városi tagmúzeum és kiállítóhely. Gyűjteményei többféle múzeumi és művészeti szakágban főként Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére vonatkoznak.

A múzeum 1899-ben alakult meg Borsod-Miskolczi Múzeum néven. 1914-ig a Borsod-Miskolczi Múzeum és Közművelődési Egyesület, majd ezt követően 1949-ig, az államosításig Borsod vármegye és Miskolc városa finanszírozta tevékenységét. Az intézmény 1953-ban vette fel a sokoldalú tudós, Herman Ottó nevét. 1963-ban vált a múzeumi szervezet központjává, és ettől az időtől terjedt ki gyűjtőterülete Borsod-Abaúj-Zemplén megyére. 2013-ban a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum és több kortárs művészeti kiállítóhely csatlakozásával bővült városi múzeumi hálózattá a nagy múltú, klasszikus, főleg regionális jellegű múzeum. Ugyanekkor nyílt meg a Pannon-tenger Múzeum új épülete is.

A Herman Ottó Múzeum jelentős gyűjteményeket gondoz. A földtörténeti, ásványtani, régészeti, történeti, néprajzi, művészettörténeti, irodalomtörténeti, színháztörténeti és kortárs képzőművészeti tárakban közel félmillió, egyedileg nyilvántartott műtárgy található. A legnagyobb gyűjtemény a régészeti, amelynek kiemelkedő egységeit az őskőkor első tárgyi emlékei, a népvándorláskor és a honfoglalás korának reprezentatív művészeti alkotásai jelentik. A múzeum ásványtára őrzi a Kárpát-medence legteljesebb hazai kőzet- és ásványkollekcióját. A képzőművészeti gyűjtemény jelentőségét az bizonyítja, hogy a magyar nemzeti festészet valamennyi kiemelkedő művészének remekeit tartalmazza. A történeti gyűjtemény gazdag ipartörténeti emlékanyagához közel félmilliós lapterjedelmű adattár csatlakozik a 14. századtól napjainkig terjedő írásos emlékekkel. A néprajzi gyűjtemény nemzetközileg is számon tartott része a matyóság és a palóc népcsoport népművészeti anyaga. A Herman Ottó Múzeumban található az egyik legnagyobb vidéki numizmatikai gyűjtemény. A Miskolci Galéria kortárs képzőművészeti gyűjteményében kiemelkedő szerepet kap a grafika.

A Herman Ottó Múzeum 1999-ben az Év Múzeuma lett Magyarországon, és Miskolc város önkormányzata Pro Urbe díjjal jutalmazta az intézményben folyó sokoldalú és magas színvonalú szakmai tevékenységet. 2014-ben a honfoglalás kori új régészeti állandó kiállítás elnyerte az Év Kiállítása címet.

Collections:

"Földtani Gyűjtemény"
"Földtörténeti és Természetrajzi Tár"
"Miskolci Galéria"
"Feledy Gyűjtemény"[204]Show objectsSearch inside
"Miskolci Galéria Képzőművészeti Gyűjtemény"[1813]Show objectsSearch inside
"Szalay Gyűjtemény"[111]Show objectsSearch inside
"Thália-ház (Színháztörténeti- és Színészmúzeum)"
"Színháztörténeti Gyűjtemény"
"Színháztörténeti Fotótár"
"Színháztörténeti Adattár"
"Irodalomtörténeti Gyűjtemény"[10]Show objects
"Néprajzi Tár"
"Néprajzi Tárgyi Gyűjtemény"[11]Show objects
"Néprajzi Adattár"[9]Show objects
"Népi Építészeti Archívum"
"Képző- és Iparművészeti Tár"
"Képzőművészeti Törzsgyűjtemény"
"Petró Gyűjtemény"
"Szász Gyűjtemény"
"Képcsarnoki Gyűjtemény"
"Fotó- Negatívtár"
"Fotográfiai Gyűjtemény"
"Ásványtár"
"Ásványtani Gyűjtemény"[3713]Show objectsSearch inside
"Régészeti Tár"
"Régészeti Gyűjtemény"
"Numizmatikai Gyűjtemény"
"Történeti Tárgyi Gyűjtemény"
"Történeti Tárgyi Gyűjtemény"
"Falerisztikai, Jelvény- és Éremgyűjtemény"
"Szőnyeggyűjtemény"
"Kisebbségtörténeti Gyűjtemény"
"Legújabb Kori Történeti gyűjtemény"
"Történeti Dokumentáció"
"Céhes Gyűjtemény"
"Térképgyűjtemény"
"Helytörténeti Dokumentáció"
"Plakátgyűjtemény"
"20. Századi Brosúra- és Újsággyűjtemény"
"Ipar-, Mezőgazdaság- és KTSZ Gyűjtemény"
"Iskolatörténeti Gyűjtemény"

Objects:

Show objects of the museum at map