MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

search

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Korona tér 1.

1036 Budapest

Tel: +36 1 375-62-49

Fax: + 36 1 269-54-28

Museum's website

Museum at map

Museum at association

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum országos szakmúzeum, melynek gyűjtőköre kiterjed a hazai kereskedelem (kis- és nagykereskedelem, áruvásárok, a nemzetközi kereskedelem, pénzügyi kereskedelem, biztosítás és szerencsejáték), a vendéglátóipar (szállodaipar, egyéb vendéglátóipari helyek), valamint a turizmus, idegenforgalom történetének kulturális javaira.

Az 1966-ban létrejött - a világon máig egyedülálló - országos gyűjtőkörű intézmény a világörökség részét képező budai várnegyedben, az utcának nevet adó egykori Fortuna fogadó patinás épületében kezdte meg működését, ahol 2005 nyaráig tevékenykedett. 2006 szeptemberétől 2011 júniusáig az V. kerületben, a Szent István-bazilika mellett, a volt Magyar Külkereskedelmi Bank épületében működött. 2011 őszétől új helyszínen, a régi Óbuda központjában, Krúdy Gyula egykori házában, a Korona tér 1. szám alatt fogadja látogatóit.

A múzeum kezdetben csak vendéglátóipar-történeti emlékeket gyűjtött, majd 1970-ben kereskedelemtörténeti gyűjteménnyel bővült. Az intézmény ipartörténeti múzeumi feladatokat lát el, szakmuzeológiai követelményeknek tesz eleget. A kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjteményt cégérek, cégtáblák, üzletberendezések és felszerelések, munkaeszközök és mérlegek, a kereskedelmi adminisztráció tárgyi eszközei, áruminták, árudobozok és üvegek, emlék- és reklámtárgyak stb. alkotják. A dokumentációs gyűjtemény tartalmaz okmány- és irattári jellegű anyagot, üzletkönyveket, számlákat, árjegyzékeket. Reklámnyomtatványai (plakátok, számolócédulák, szórólapok) iránt szakemberek és magánszemélyek egyaránt érdeklődnek. A vendéglátás-történeti tárgyi gyűjteményekben helyet kapnak az éttermi és cukrászati termelés és értékesítés berendezési, felszerelési tárgyai, munkaeszközei. A tálaló-, evő- és ivóeszközök között azok a példányok képviselnek különös szakmatörténeti értéket, melyek egy-egy vendéglátóhely (kávéház, cukrászda, szálloda stb.) emblémáját viselik magukon. A dokumentációs gyűjtemény legnépesebb csoportját az étlapok és menülapok alkotják. Darabszámra kisebb, de azonos értékű az okmány- és irattári anyag, valamint az aprónyomtatványok tára.
A múzeum történeti anyagát a szakmához kapcsolódó képzőművészeti, numizmatikai gyűjtemény és a fotótár egészíti ki. Az intézmény kereskedelemtörténeti, vendéglátóipari és biztosítás-történeti szakkönyvtárral rendelkezik.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel - a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében - szolgálja a társadalom művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait, és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát. Az intézmény részt vesz a gyűjtőkörével összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és továbbképzésben.
Együttműködik a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézményekkel, és cserekapcsolatokat alakít ki. Részt vesz a múzeum tudományos témáival összefüggő konferenciákon, a közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a muzeológus-képzésben és továbbképzésben, konferenciák szervezésében.

Collections:

"Kereskedelemtörténeti dokumentációs gyűjtemény (KD)"[6831]Show objectsSearch inside
"Szentiványi Tibor Logikai Játékgyűjtemény (LJ)"
"Europeana"[53]Show objectsSearch inside
"Képeslapgyűjtemény (KF)"[9114]Show objectsSearch inside
"Vendéglátóipar-történeti fotógyűjtemény (VF)"[2691]Show objectsSearch inside
"Vendéglátóipari tárgyi gyűjtemény (VT)"[309]Show objectsSearch inside
"Képzőművészeti gyűjtemény (KM)"[73]Show objectsSearch inside
"Vendéglátóipar-történeti adattár (VA)"
"Vendéglátóipar-történeti dokumentációs gyűjtemény (VD)"[149]Show objectsSearch inside
"Numizmatikai gyűjtemény (NU)"[137]Show objectsSearch inside
"Kereskedelmi adattár (KA)"[3]Show objects
"Plakáttár (KP)"[162]Show objectsSearch inside
"Kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjtemény (KT)"[519]Show objectsSearch inside
"Kereskedelemtörténeti fotógyűjtemény (KF)"[7635]Show objectsSearch inside
"Adattári fotótár (AF)"[60]Show objectsSearch inside

Objects:

Show objects of the museum at map